Gjuha italiane online dating Chat line infomercial girls

Posted by / 23-Jun-2017 02:41

Deri kohët e fundit, kishte vetëm Arbërisht folësit nocione shumë të papërcaktuar rreth asaj se si të lidhura me ose pa lidhje me gjuhën e tyre ishte në gjuhën shqipe.Deri në vitin 1980 Arbërisht ishte vetëm një gjuhë e folur, me përjashtim të saj shkrim e përdorur në Kisha Katolike Bizantine, dhe nuk kishte asnjë Arbëreshë njerëz praktike lidhja me standard të gjuhës shqipe që përdoret në Shqipëri, si ata nuk e përdorni këtë formular me shkrim apo në media.Për shembull "ty" është e theksuar "ti", "hyni" është e theksuar "hini" Theksi në Arbërisht është zakonisht në rrokjen e parafundit, si në italisht dhe shqip.Megjithatë, Arbëreshet priren të tingëllojnë disi sardenjas kur flasin shqip apo edhe italisht.Italo-Arbërisht dhe greko-Arbërisht kanë një bazë fjalorin reciprokisht i kuptueshëm, i pakuptueshëm e elementeve të të dy dialektet rrjedhin nga përdorimi i italian ose grek forma moderne në mungesë të amtare ato. O, edhe/mëdhe mirë jam = Po, unë jam i mirë gjithashtu. Të parkales = të lutem Gëzonem të te njoh = E kënaqur që u njohëm Mirë menatë = Mirë mëngjes Shihemi njíze = Shihemi së shpejti Si ju thonë ? Mua më thonë Marieja = Quhem Mëria Ëj / Ëg = Po (çdo katund) O / ëj = Po (Piana degli Albanesi) Ara = Po (Santa Cristina Gela) Ora / ëj = Po (Contessa Entellina) Zoti ("zoti do të thotë "prifti") : Gjergj, do ti të marrëshë për grua Marieja çë ke këtú te ana, si urdhuron Klisha Shejte, e të qëndrosh lidhur me atë në të mirën si edhé në të ligën gjithë ditët e gjellës tënde? Zoti : Bekuar kloft Perëndia jínë ka herë, naní e për gjithëmonë e për jetë të jetëvet. Zoti jepë krinjët e këndon Msalmin 127 : Të limë atá çë i trëmben t'ynë Zoti e çë jecjën te udhët e Tij. Dhóksa si, o Theós imón, dhóksa si Glory to you, our God, glory to you.Arbërisht e cila është e folur është mjaft i larmishëm brenda në nën-dialekte, dhe nuk më tej drejt standardizimit të përbashkët (të folur ose me shkrim) standard Arbërisht ka ndodhur. U jam ndutu mirë, naní ngë jam e bënj gjë = unë jam shumë i mirë, unë nuk jam duke bërë asgjë tani. Se ti do të hashë bukën e shërbëtyrës s'duarvet tote. Jotë shoqe do të jet si dhri me pemë te muret e shpis tënde. Shi këstú do të jet bekuar njeriu çë ka trëmbësirën e Perëndisë.Në kohën e tashme Arbërisht tregues për "mua" (dmth.unë punojë) shënohet me fjalën duke i dhënë fund në "NJ", ndërsa në Shqip normalisht kjo shënohet nga "J".

Ajo duket shumë më e vjetër se standard shqiptar, por është për të shkruar është duke përdorur të njëjtin alfabet shqiptar si standard.Gjuha Arbëreshe përmban shumë forma të vjetra mesjetare shqiptare nga para pushtimit otoman të Shqipërisë në shekullin e 15.Ajo gjithashtu ruan disa elemente të gjuhës greke, duke përfshirë fjalorin dhe shqiptimin.Pra, "të bëj" është "shkó'nj '" në Arbërisht dhe "shkoj" në shqip.Mbaresa arbëreshe gjendet edhe në disa dialekte konservatore të Shqipërisë së jugut.

gjuha italiane online dating-30gjuha italiane online dating-24gjuha italiane online dating-85

Disa fjalë të tilla hasen edhe në dialektet e shqipes.